"Tautas tērpu centrs SENĀ KLĒTS” savu darbību sāka 1991. gadā. Tā dibinātāja un ilggadēja vadītāja ir Maruta Grasmane, Tautas daiļamata meistare, Rīgas Lietišķās mākslas koledžas Rokdarbu nodaļas vadītāja un pasniedzēja (1976. –1997.) un LU Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedras lektore (1988. –1993.). Centrs aktīvi darbojas etnogrāfijas un tautas lietišķās mākslas popularizēšanā gan tepat Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.

"SENĀS KLĒTS” pastāvēšanas laikā ir uzkrāti plaši materiāli par tautas tērpu izgatavošanu, to valkāšanas tradīcijām. Marutas Grasmanes vadībā ir zinātniski izpētīti un atdarināti dažādu Latvijas novadu 45 tautas tērpi, kuri veido "Senās klēts" tautas tērpu kolekciju. “SENĀS KLĒTS” arhīvā atrodas vairāki simti visu novadu etnogrāfisko cimdu rakstu kopijas (foto, skices, zīmējumi), kas tika apkopotas 2008.gadā ar ieceri izdot grāmatu. Daudzpusīga, fundamentāla, uz muzejos atrodamiem etnogrāfiskajiem cimdiem balstīta grāmata „Latvieša cimdi” tika izdota 2012. gadā. Centrs sākotnēji atradās Kr. Barona ielā, ilgus gadus - Merķeļa ielā 13 (RLBN telpās) un tagad pašā Rīgas viducī - Rātslaukumā 1.

© Copyright SENĀ KLĒTS